Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Ga terug

E. Jacobs

Ergotherapeut

Korte beschrijving

E. Jacobs is werkzaam als ergotherapeut op de afdeling Ergotherapie van het MUMC. Ergotherapie is een paramedische discipline die zich richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door een ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking hebben.

Aandachtsgebieden

Neurologie en i.h.b. Ziekte van Parkinson

Contact

Curriculum vitae

Binnen de afdeling is ze werkzaam in zowel de Klinische als Poliklinische zorg met speciale aandacht voor neurologische aandoeningen waaronder de ziekte van Parkinson. In het verlengde hiervan is ze aangesloten bij ParkinsonNet en tevens regiocoördinator Parkinson Netwerk Maastricht.

Binnen het DBS team draagt de ergotherapeut bij aan de preoperatieve diagnostiek/ screening. Deze bijdrage bestaat uit de afname van het Assessment of Motor and Process Skills (AMPS), een gestandaardiseerd observatie-instrument. Door middel van de AMPS kan men vaststellen welke motorische en welke procesvaardigheden het dagelijks functioneren positief of negatief beïnvloeden. De patient voert hiervoor twee huishoudelijke of zelfzorg taken uit die gestandaardiseerd zijn en naar complexiteit geordend. De patient kiest taken die voor hem bekend en relevant zijn. De AMPS geeft de therapeut de mogelijkheid om onderbouwde uitspraken te doen over o.a. mate van zelfstandigheid en veiligheid met betrekking tot het handelen. De ergotherapeut kan na de operatie zo nodig ingezet worden voor poliklinische nazorg.

Sluit de enquête