Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Onderzoek

Het MUMC+ is een academisch ziekenhuis waar naast de primaire patiëntenzorg, ook artsen worden opgeleid en wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Dit laatste onderdeel vindt plaats in het ziekenhuis zelf als ook aan de universiteit van Maastricht met haar verschillende onderzoeksscholen. DBS als behandeling voor Gilles de la Tourette en epilepsie valt momenteel nog niet onder de reguliere zorg en wordt voor deze patientgroepen alleen verricht in het kader van patientgebonden onderzoek. 

De belangrijkste onderzoeksschool die betrokken is bij Deep Brain Stimulation is de “School for Mental Health and Neuroscience”. Hier werken onderzoekers hard aan het vertalen van basale kennis over de functie van het brein naar het ontwikkelen van toepassingen voor de dagelijkse praktijk. Binnen de school zijn er twee divisies die zich bezighouden met onderzoek naar DBS gerelateerde problematiek.

Binnen de Neuroscience divisie wordt in het laboratorium onderzoek gedaan naar de functie van diepe  hersenkernen die betrokken zijn bij bewegingsstoornissen, psychiatrische stoornissen, en epilepsie en gezocht naar klinische toepassingen. Zie voor verdere informatie ook deze link naar de Experimental Neurosurgery onderzoeksgroep. 

Binnen de divisie Cognitive Neuropsychiatry & Clinical Neuroscience vindt tevens wetenschappelijk onderzoek plaats naar gedragsmatige effecten en stemmingsgerelateerde problematiek rondom de ziekte van Parkinson. Zie voor verdere informatie ook de link naar de onderzoekslijn: Neurodegenerative disorders: mechanisms, early diagnosis and biomarkers.

Sluit de enquête