2 november 2017

Steunpunt mantelzorg Zuid

Steunpunt Mantelzorg Zuid start op 21 november 2017 met een contactgroep voor mantelzorgers

van mensen met Parkinson of Parkinsonisme. Deze contactgroep biedt u als mantelzorger de

mogelijkheid ervaringen te delen met mensen die in eenzelfde situatie verkeren. Tanja Goessen,

mantelzorgconsulent van Steunpunt Mantelzorg Zuid en ervaringsdeskundige Nelle Heijboer zullen

deze groep begeleiden. Ook zal Annelien Duits, neuropsycholoog MUMC, op regelmatige basis

aansluiten voor specifieke vragen en achtergrondinformatie over het ziektebeeld.

Informatie en aanmelden:

Deze contactgroep start op 21 november 2017 van 15.30

 

17.00 uur en komt één keer per twee

maanden bij elkaar op locatie van Steunpunt Mantelzorg Zuid, Sphinxlunet 3 Maastricht. De toegang

is gratis. U kunt zich aanmelden via

 

t.goessen@mantelzorgzuid.nl of via 043-321 50 46.

U bent van harte welkom!

Vriendelijke groet,

Tanja Goessen

mantelzorgconsulent

Steunpunt Mantelzorg Zuid

Sphinxlunet 3

6221 JD Maastricht

W:

 

www.mantelzorgzuid.nl

E:

 

t.goessen@mantelzorgzuid.nl

T: 043

 

321 50 46